Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo về việc đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

(08:17 | 10/06/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   118_BC-UBNDsigned_201904270920426410.pdf