Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 05 tháng đầu năm 2019

(08:24 | 10/06/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   159_BC-UBNDsigned_201906071032581900.pdf