Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu

(08:53 | 10/06/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   109_BC-UBNDsigned_201904231039066950.pdf