Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo tình hình kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

(16:07 | 23/07/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   191_BC-UBNDsigned_201907180733557030.pdf