Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước

(08:21 | 29/07/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   237_BC-UBNDsigned_201907241032289030.pdf