Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2019

(06:31 | 05/08/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   252_BC-UBNDsigned_201908020521471360.pdf