Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội Quý III, 9 tháng đầu năm và một số công tác trọng tâm trong những tháng cuối năm 2019.

(08:55 | 10/10/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   314_BC-UBNDsigned_201910090447093480.pdf