Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019.

(08:27 | 06/11/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   346_BC-UBNDsigned_201910300256242730.pdf