Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2019.

(08:49 | 11/11/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   353_BC-UBNDsigned_201911080139303700.pdf