Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo Sơ kết Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

(08:47 | 26/11/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   354_BC-UBNDsigned_201911080400068340.pdf