Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, một số công tác trọng tâm tháng 12/2019.

(08:47 | 02/12/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   376_BC-UBNDsigned_201911300921372010.pdf