Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo Tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020.

(09:10 | 03/12/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   377_BC-UBNDsigned_201911300919368060.pdf