Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo về quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018.

(09:11 | 03/12/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   366_BC-UBNDsigned_20191130092914270.pdf