Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo Về tình hình ước thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2019 và dự toán ngân sách năm 2020

(09:13 | 03/12/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   367_BC-UBNDsigned_201911300940241050.pdf