Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo Về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

(09:14 | 03/12/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   360_BC-UBNDsigned_20191130094236160.pdf