Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng đầu năm 2019.

(15:38 | 12/12/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   388_BC-UBND.pdf