Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo Công tác bồi thường nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(09:09 | 20/12/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   405_BC-UBND.pdf