Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo số 05-BC/BCĐ ngày 25/02/2020 của BCĐ tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở. báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019

(23:48 | 12/03/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   05-BC-BCD.pdf