Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo số 39/BC-BCĐ ngày 05/03/2020 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 và kế hoạch thực hiện năm 2020

(23:52 | 12/03/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   39-BC-BCD.pdf