Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo số 50/BC-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao về xây dựng, vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia

(23:54 | 12/03/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   50-BC-UBND.pdf