Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo số 58/BC-UBND ngày 05/03/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang, báo cáo Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2020

(00:00 | 13/03/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   58-BC-UBND.pdf