Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo số 57/BC-UBND ngày 05/03/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02/2020

(00:01 | 13/03/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   57-BC-UBND.pdf