Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo số 53/BC-UBND ngày 03/03/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang, báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

(00:02 | 13/03/2020)

Báo cáo số 53/BC-UBND ngày 03/03/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang, báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (bổ sung Báo cáo số 360/BC-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống laxnhg phí năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   53-BC-UBND.pdf