Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo số 52/BC-UBND ngày 03/03/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và triển khai đầu tư công năm 2020 (tính đến ngày 31/01/2020)

(00:02 | 13/03/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   52-BC-UBND.pdf