Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo 25/BC-BCH về Kết quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tháng 3/2020 và Phương hướng chỉ đạo tháng 4/2020 do BCH. Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn ban hành ngày 17/3/2020

(21:12 | 17/03/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   25-BC-BCH.pdf