Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo số 59/BC-BCĐ kết quả thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 do Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ban hành ngày 23/3/2020

(14:38 | 23/03/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   59-BC-BCD.pdf