Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

(10:18 | 07/05/2020)

Báo cáo số 128/BC-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh về tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

 

 

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   128_BC-UBND.pdf