Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2020

(10:28 | 06/05/2020)

Báo cáo số 127/BC-UBND ngày 06/5/2020 của UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2020

 

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   127_BC-UBND.pdf