Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Kết quả cung cấp thông tin, phản ánh về vướng mắc, hạn chế của hệ thống pháp luật

(10:47 | 05/05/2020)

Báo cáo số 125/BC-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh về kết quả cung cấp thông tin, phản ánh về vướng mắc, hạn chế của hệ thống pháp luật

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   125_BC-UBND.pdf