Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo số 135/BC-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh về kết quả nâng cao Năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch (thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính Phủ

(09:50 | 19/05/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   135_BC-UBND.signed.pdf