Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Liên đoàn lao động tỉnh năm 2019

(09:56 | 29/05/2020)

Báo cáo số 162/BC-UBND-LĐLĐ ngày 29/5/2020 của Liên đoàn lao động tỉnh về kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Liên đoàn lao động tỉnh năm 2019

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   162_BC-UBND-LDLD.signed.pdf