Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020

(14:39 | 04/06/2020)

Báo cáo số 1552/BC-BCĐ ngày 04/6/2020 của BCĐ Liên ngành về ATVSTP về tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1552 BC BCD.signed.pdf