Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 120 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu

(09:49 | 10/06/2020)

Báo cáo số 183/BC-UBND ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   183_BC-UBND.signed.pdf