Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 1235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

(08:52 | 17/06/2020)

Báo cáo số 269/BC-LĐTBXH ngày 17/6/2020 của Sở LĐTBXH về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 1235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   269 BC-LDTBXH_1.signed.PDF