Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đến tháng 6 năm 2020

(16:13 | 19/06/2020)

Báo cáo số 856/BC-BQL ngày 19-6-2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp về tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đến tháng 6 năm 2020.

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   856-BC-BQL.pdf