Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Kết quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tháng 6/2020 phương hướng chỉ đạo tháng 7/2020

(08:20 | 19/06/2020)

Báo cáo số 05/BC-BCH-SNNPTNT ngày 19/6/2020 của BCH Phòng, chống thiên tai, TKCN và phòng thủ dân sự về kết quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tháng 6/2020 phương hướng chỉ đạo tháng 7/2020

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   05-BC-BCH-SNNPTNT.signed.pdf