Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Tổng kết thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và đề xuất Chiến lược giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(08:24 | 19/06/2020)

Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh về tổng kết thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và đề xuất Chiến lược giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   192_BC-UBND.signed.pdf