Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

(08:28 | 19/06/2020)

Báo cáo số 1079/BC-HDPH ngày 19/6/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1079-BC-HDPH.signed.pdf