Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501 của Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng. đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020".

(15:00 | 25/06/2020)

Báo cáo số 201/BC-UBND ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh về tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng. đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020".

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   201_BC-UBND.signed.pdf