Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2020

(15:05 | 25/06/2020)

Báo cáo số 203/BC-UBND ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh về việc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2020

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   203_BC-UBND.signed.pdf