Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 và kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020

(15:07 | 29/06/2020)

Báo cáo số 208/BC-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   208_BC-UBND.signed.pdf