Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tỉnh Kiên Giang

(15:39 | 30/06/2020)

Báo cáo số 212/BC-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh đánh giá tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tỉnh Kiên Giang

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   212_BC-UBND.signed.pdf