Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2020, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020

(10:02 | 06/07/2020)

Báo cáo số 218/BC-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2020, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   218_BC-UBND.signed.pdf