Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo  Quyết định số 1023/QĐ-TTg, ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ

(08:20 | 03/07/2020)

Báo cáo số 227/BC-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo  Quyết định số 1023/QĐ-TTg, ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   227_BC-UBND.signed.pdf