Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 05 năm 2016 - 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

(08:24 | 03/07/2020)

Báo cáo số 228/BC-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 05 năm 2016 - 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   228_BC-UBND.signed.pdf