Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Đánh giá bổ sung tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2019

(14:51 | 02/07/2020)

Báo cáo số 221/BC-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh về đánh giá bổ sung tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2019.

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   221_BC-UBND.signed.pdf