Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Kiên Giang 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

(09:53 | 15/07/2020)

Ngày 15-7-2020, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ báo cáo hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Kiên Giang 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   286 BC-BVSTBCPN_1.signed.PDF