Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Kết quả thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

(18:12 | 22/07/2020)

Ngày 20-7, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa báo cáo kết quả thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   422_BC-BCD.signed.pdf