Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng năm 2020

(09:21 | 23/07/2020)

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản báo cáo tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 

6 tháng đầu năm 2020, tình hình khiếu nại trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, đơn thư trên địa bàn huyện Phú Quốc giảm  so với những năm trước. Tuy nhiên, số lượng đơn trên địa bàn tỉnh tăng 78 đơn (tăng 56,52%) so với cùng kỳ năm trước (năm 2019: 138 đơn; năm 2020: 216 đơn); trong đó địa bàn thành phố Rạch Giá tăng 107 đơn  (tăng 42,8%), chủ yếu liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại dự án xây dựng Khu tượng đài tưởng niệm và dự án xây dựng tuyến đường dân cư số 2, phường Vĩnh Quang.

 

Còn một vài địa phương có đoàn đông người và các hộ dân (chủ yếu là các vụ việc cũ trước đây) kéo đến Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương  và Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh để khiếu nại, nội dung đòi lại đất.

 

Ngoài ra, trên địa bàn huyện U Minh Thượng và huỵện Giang Thành còn xảy ra tình trạng các hộ dân bao chiếm đất, tình hình diễn biến từng lúc phức tạp.

 

Về đơn tố cáo, 6 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ, trong đó đơn không đủ điều kiện thụ lý là 48 đơn, chiếm đến 80%; nguyên nhân là do khiếu nại không được giải quyết theo ý muốn hoặc trách nhiệm giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyền không kịp thời, dẫn đến người khiếu nại chuyển sang tố cáo.

 

Về giải quyết tố cáo, khiếu nại, trong 6 tháng, tổng số đơn phải giải quyết là 346, trong đó, năm trước chuyển sang 87 đơn, nhận trong kỳ 259 đơn, đã giải quyết 123/346 đơn, đạt 35,55%.


Đơn giải quyết khiếu nại


Tổng số đơn phải giải quyết là 332 đơn (năm trước chuyển sang 85, nhận trong kỳ 247), đã giải quyết được 112/332 đơn, trong đó có 69/289 đơn mới và 43/43 đơn kiểm tra, rà soát; đạt 33,73%, gồm: Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết được 54/57 đơn, đạt 94,74%, trong đó 11/14  đơn mới và 43/43 đơn kiểm tra, rà soát; Chủ tịch UBND huyện giải quyết được 57/270 đơn, đạt 21,11%; Giám đốc sở, ngành giải quyết được 1/5 đơn, đạt 20%.

 

Xử lý nội dung đơn khiếu nại, có 3 đơn khiếu nại đúng, chiếm 4,35%; khiếu nại sai 40 đơn, chiếm 57,97%; khiếu nại đúng một phần 9 đơn, chiếm 13,04%; rút đơn 17, chiếm 24,64%.

 

Số đơn tồn đang giải quyết là 220 đơn, trong đó: Chủ tịch UBND tỉnh 3 đơn; Chủ tịch UBND cấp huyện 213 đơn; Giám đốc sở, ngành 4 đơn .


Đơn giải quyết tố cáo


Số đơn phải giải quyết là 14 đơn, trong đó, năm trước chuyển sang 2 đơn, nhận trong kỳ 12 đơn; đã giải quyết 11/14 đơn, đạt 78,57%.

 

Xử lý nội dung đơn tố cáo, có 1 đơn tố cáo đúng, 4 đơn tố cáo sai, 3 đơn tố cáo đúng một phần, rút tố cáo 3 đơn. Còn 3 đơn đang xác minh.

 

Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

Kiến nghị bồi thường bổ sung diện tích 16.385m2 đất nông nghiệp cho người sử dụng đất; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm có nhân hệ số điều chỉnh với diện tích 10.438,8m2 đất và 1 nền tái định cư; lập phương án bổ sung hỗ trợ ổn định đời sống đối với 3 trường hợp; hỗ trợ 40% giá trị quyền sử dụng đất nông nghiệp diện tích 5.463m2; kiểm điểm trách nhiệm 2 cá nhân.

 

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   194_BC-UBND.signed.pdf