Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Công tác cải cách hành chính đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, xã hội năm 2017.

(09:45 | 09/02/2018)

Sáng 08-02-2018, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

    Tại điểm cầu chính Hà Nội, chủ trì Hội nghị có Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ (Ban Chỉ đạo); các thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các bộ, ngành trung ương; đại diện lãnh đạo Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ và công chức phụ trách CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan truyền hình, thông tấn, báo chí. Tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Kiên Giang, chủ trì dự hội nghị có bà Lê Thị Minh Phụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Thanh Việt, Giám đốc Sở Nội vụ cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo và công chức Phòng CCHC, công chức theo dõi CCHC Văn phòng UBND tỉnh.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang

 

     Hội nghị đã thông qua các văn bản: Báo cáo công tác CCHC năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; dự thảo Quyết định của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ. Theo đó, năm 2017 công tác CCHC tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ và các thành viên Ban Chỉ đạo quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt và toàn diện nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách, hoàn thành 13/13 mục tiêu tăng trưởng kinh tế-xã hội trong năm, đồng thời, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của đất nước. Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết liên quan đến CCHC, nhất là về công tác xây dựng pháp luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC). Kết quả công tác CCHC nổi bật trên các mặt như: Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu của Chính phủ trong năm 2017, nhất là các thể chế về doanh nghiệp, đầu tư, kinh doanh và an sinh xã hội; Chính phủ đã tham mưu, trình Quốc hội ban hành 18 luật, đồng thời ban hành 166 nghị định để điều chỉnh các quan hệ kinh tế-xã hội mới phát sinh, Tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết đã giảm 41,67% so với cùng kỳ năm 2016. Về cải cách TTHC, Chính phủ đã ban hành 17 nghị quyết phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư; đã ban hành 04 nghị quyết yêu cầu các bộ rà soát, loại bỏ các điều kiện kinh doanh bất hợp lý, hạn chế cạnh tranh không lành mạnh và gây cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, qua đó một số bộ đã tích cực thực hiện như Bộ Công thương đã ban hành phương án cắt giảm 675/1.216 điều kiện kinh doanh, đạt 55,5%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất bãi bỏ, sửa đổi 118/345 điều kiện đầu tư kinh doanh... triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, trong năm đã có trên 8 triệu lượt hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được gửi, nhận, trả qua dịch vụ bưu chính công ích; những nỗ lực cải cách TTHC thời gian qua đã có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và được người dân, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế đánh giá cao, trong năm có gần 127.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 15% so 2016, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cao nhất trong 10 năm, đạt khoảng 17,5 tỷ USD; theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 14 bậc so với năm 2016, xếp vị trí thứ 68/190 quốc gia và nằm trong nhóm dẫn đầu của các nước ASEAN. Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm thông qua việc rà soát tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý, sử dụng, đánh giá công chức, viên chức. Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp được đẩy mạnh, tập trung xây dựng Chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến.


    Báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế nổi lên là: Chất lượng văn bản quy phạm pháp luật trên một số lĩnh vực còn hạn chế; công tác theo dõi thi hành pháp luật còn một số bất cập, thiếu nguồn lực để triển khai, chưa thu hút được sự tham gia của các cá nhân, tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội khác. Việc công khai quy định hành chính, TTHC trên Trang thông tin điện tử của một số bộ, ngành và của một số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp huyện tại một số địa phương chưa được thực hiện đầy đủ. TTHC trên một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp, cần phải tiếp tục rà soát, đơn giản hóa. Tình trạng trễ hẹn trong giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC vẫn còn phổ biến ở một số lĩnh vực trọng tâm, như đất đai, xây dựng, lao động - thương binh và xã hội. Nhiều địa phương còn vướng mắc trong kết nối liên thông phần mềm tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với các phần mềm chuyên ngành, dẫn đến khó khăn trong việc chia sẻ dữ liệu thông tin. Việc triển khai hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai một cấp tại địa phương còn nhiều hạn chế, bất cập. Tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng quy định tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP còn chậm; kết quả cung cấp dịch vụ công trực còn hạn chế. Việc sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại nhiều nơi chưa mang lại hiệu quả cao, chủ yếu chỉ sử dụng trong việc gửi, nhận văn bản, hỗ trợ công tác văn thư, mà chưa thực hiện chức năng quản lý, chỉ đạo, điều hành qua mạng.


    Tại Hội nghị đã có 11 ý kiến phát biểu tham luận, thảo luận của các thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đánh giá cao kết quả thực hiện CCHC năm qua và nêu lên những khó khăn, bất cập và kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Trưởng ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ các vấn đề liên quan công tác CCHC trong thời gian tới.


    Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đánh giá cao sự cố gắng của các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, bất cập trong thực hiện và đề ra 9 nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong năm 2018, trong đó nhấn mạnh vai trò người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC tại bộ, ngành, địa phương, đơn vị, vai trò của Tổ công tác của Chính phủ trong việc kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao và yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành, địa phương cũng thành lập Tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được giao và kỷ cương hành chính./.
 

Hà Chiến